هشدار گل محمدی به خاطر جذب بازیکن جنجالی پرسپولیس!