اعزام ۱۷رایزن بازرگانی در انتظار بودجه/ تمایل اروپایی‌ها به سرمایه گذاری در نفت، گاز و معدن ایران