هزاران نفر از معلمان سراسر کشور با امام خامنه‌ای دیدار کردند