نانوحاملی برای محافظت از دندان در برابر پلاکت‌ باکتری‌ها