فروش وان ام ۹ کمترین درآمد را برای اچ تی سی در طول 6 سال اخیر رقم زد