فرمانده ناجا: اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی تداوم خواهد داشت