وزیراطلاعات:در دولت‌قبل شرایطی بود که خود من در دانشگاه نمی‌توانستم راحت حرف بزنم