وزیر دفاع قطر: مداخله زمینی در یمن فعلا در دستورکار نیست