30 درصد از مالیات کی‌روش پرداخت شد/سهم نقدی یک درصدی سازمان از قرارداد میلیاردی!