وزیر انرژی آمریکا: 6 ماه بعد از توافق نهایی، تحریم‌های ایران را برمی‌داریم