کنفرانس «صلح سبز» نیمه اول شهریور امسال برگزار می‌شود/نشست احزاب آسیایی برای مقابله با نگرش آمریکا