تظاهرات سراسری در همبستگی با مردم یمن پس از اقامه نمازجمعه برگزار می‌شود