نظر یک بازیگر پیشکوت درباره ترانه علیدوستی/ به بازیگران جوان امیدوار باشید