پورشه سوارشدنم ربطی به قراردادم با استقلال ندارد / استقلال جوان