رونمایی از رمان زندگی شهید سعیدی قهاری در نمایشگاه کتاب