رئیس کمیته امداد: با حل مسائل کلان در حوزه فقر، تعداد نیازمندان را کاهش دهیم