ابن‌‌قاسم: دوستان کمک می کردند فولاد می توانست صعود کند/ جماعتی به بازی با پدیده نمی‌رسد