همایش «من و مدرنیته» در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می‌شود