حضور 4 نماینده هندبال قم در تیم ملی دختران جوان ایران