رونمایی از 17 جلد کتاب در کنگره شهدای پیشمرگ مسلمان کرد