همه کاراکترهای بامزه سریال‌های طنز؛ از بامشاد تا زهتاب/تصاویر