زمان تمرین امروز شاگردان قلعه‌نویی/ استقلال برای دیدار حساس آماده می‌شود