سومین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی مردادماه در تهران برگزار می‌شود