۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو از عمره بازماندند/ تشرف به عتبات به جای عمره بعد از ماه رمضان