نایب‌رئیس باشگاه زنیت‌کازان: قرارداد لئون با الریان هیچ لطمه‌ای به ما نمی‌زند