رونمایی از رمانی درباره زندگی شهید سعیدی قهاری در نمایشگاه کتاب