جمعی از معلمان و فرهنگیان با رهبر انقلاب دیدار کردند