شهادت ۷ نفر در صعده/ بمباران مأرب با سلاح های ممنوعه بین المللی