بازگشت خودکار تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفت/ نگرانی از وتوی روسیه و چین