ولو: هدست‌های واقعیت مجازی نباید به سلامتی افراد آسیب برسانند