محرومیت یک پرسپولیسی و جریمه نقدی برای سرخابی‌ها/آرای کمیته انضباطی صادر شد