برگزاری اجلاسیه اساتید حوزه علمیه با حضور مدیران ارشد