قاچاقچیان لوازم بهداشتی و لوازم خانگی در لرستان یک میلیارد و820 میلیون ریال جریمه شدند