محمدی: سبک فوتبال ذوب‌آهن با سایر تیم‌های ایرانی فرق می‌کند