اپلیکیشن موبایل بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب رونمایی شد