به نکونام توصیه می کنم دستیار کی روش نشود / دوست من بر خلاف عده ای كه بلیت ها را رایگان می كنند اهل شهرت