برگزاری همایش حزب ندای ایرانیان در خرداد ماه/ با احزاب اصولگرا گفت‌و‌گوی سازنده داریم