ائمه جمعه به کارگاه محیط‌زیست می‌روند/ استفاده از ائمه جمعه برای حل معضل زیست محیطی