ماجدی: هواداران استقلال هم مثل پرسپولیسی‌ها به ورزشگاه بیایند و حمایت کنند