وزیر اطلاعات: هفته‌ای نیست که فعالیت ضد امنیتی در کشور کشف و خنثی نشود/در دولت قبل شرایط به گونه‌ای ب