تهران رنگ هنر گرفت/ ۱۰ روز دیدن آثار هنری به‌جای تبلیغات