مردم باید با ریزگردها کنار بیایند/ هیچ مسئولی نمی‌تواند قول برطرف شدن آنها را بدهد