عدم وابستگی به صادرات نفت خام و واردات کالاهای غیرضروری، لازمه مدیریت اقتصاد است