تصادف خونین اتوبوس مسافربری با کامیون/ 3 مسافر به بیمارستان منتقل شدند