اخبار اشتغال مددجویان سال ۹۴ (ایجاد بیش از ۶۰۰ هزار شغل)