شبکه پویا به «کودک» تغییر نام می‌دهد/ «محمد سرشار» مدیر جدید شبکه