دیدار نماینده جدید سازمان ملل در یمن با سفیر ایران