یک زیردریایی جدید به توان دفاعی نیروی دریایی افزوده می‌شود