اهداف وزارت ورزش در استقلال و پرسپولیس عقیم ماند/ یک ناکامی بزرگ!