صندوق بین‌المللی پول: فعلا خواستار کاهش بدهی‌های یونان نیستیم